BIO

Tematem leżącym w centrum podejmowanych tu rozważań jest queer oraz inne bezpośrednio związane z nim kwestie, w tym płeć, płciowość, seksualność, społeczeństwo, kultura, język, społeczność LGBTQIA+, feminizm. 
Garstka wiedzy wzbogacona odautorskim komentarzem - osobisty komentarz wzbogacony dozą obiektywnej wiedzy.

Eksploruję kulturalny świat w poszukiwaniu queeru - a przede wszystkim szeroko pojętej transpłciowości - we współczesnych narracjach. Toteż znajdziecie tu teksty ukazujące ich kulturalną historię i rodowód, skupiające się na nich omówienia dzieł literackich, relacje z wybranych zdarzeń kulturalnych, a także teksty oparte na własnych doświadczeniach oraz wiedzy.

Z procesem twórczym związana jest myśl o wykraczaniu poza różne granice w dążeniu to rozwoju siebie oraz otaczającego świata, czyli myśl ujęta w tytułowej transgresji.

TRANSGRESJA:
"Wszystkie działania człowieka i akty psychiczne przekraczające granice jego dotychczasowych możliwości oraz osiągnięć materialnych, symbolicznych, społecznych; tworzące nowe formy i nowe struktury wzbogacające świat wartości".
"Człowiek transgresyjny to człowiek wielowymiarowy, mający zdolność przekraczania granic, to człowiek przyszłości."


Jestem otwarta na różne formy współpracy,
w razie pytań zachęcam do kontaktu. 


KONTAKT

Aby być na bieżąco, polecam obserwować stronę 
w mediach społecznościowych.
    
  

Komentarze